Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
21 432/KH-SKHCN 23/4/2019 PGĐ Trần Thanh Trường Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần 1 năm 2019.
22 259/QĐ-UBND 4/3/2019 PCT Đặng Ngọc Dũng Quyết định phê duyệt Kế hoạch “Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tình Quảng Ngãi giai đọan 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025”
23 Số 12/BC-ĐKKD 22/11/2018 Nguyễn Đăng Lộc Báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ về hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
24 6174/UBND-NC 11/10/2018 Chủ tịch Trần Ngọc Căng V/v Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023
25 782-CV/TĐTN-TNNT 16/8/2018 Phó Bí thư Lê Văn Vin Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
26 941/QĐ-UBND 13/6/2018 Đặng Ngọc Dũng Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp
27 878/QĐ-UBND 1/6/2018 PCT Đặng Ngọc Dũng Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020
28 79/KH-UBND 31/5/2018 Phó Chủ tịch Đặng Ngọc Dũng Kế hoạch "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2025"
29 76/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Nghị định Quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
30 01/2018/TT-BKHCN 12/4/2018 Thứ trưởng Trần Văn Tùng Thông tư Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
   1    2    3    4    5