Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
31 38/2018/NĐ-CP 11/3/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
32 39/2018/NĐ-CP 11/3/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
33 38/2018/NĐ-CP 11/3/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Nghị định Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
34 1665/QĐ-TTg 31/10/2017 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Quyết định về việc phê duyệt Đề án"Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
35 04/2017/QH14 4/7/2017 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
36 07/2017/QH14 4/7/2017 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Luật Chuyển giao công nghệ
37 939/QĐ-TTg 30/6/2017 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Phê duyệt đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025"
38 3362/QĐ-BKHCN 7/11/2016 Thứ trưởng Trần Văn Tùng Quy định tạm thời xử lý hồ sơ tham gia Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
39 1241/QĐ-UBND 8/7/2016 Trần Ngọc Căng Phê duyệt Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ
40 844/QĐ-TTg 18/5/2016 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
   1    2    3    4    5